Usługi związane z administracją publiczną w Polsce

Usługi w Polsce są świadczone nie tylko przez podmioty komercyjne, ale również przez podmioty publiczne. Te usługi swoim zakresem sięgają dość szeroko. Jakiego typu usługi to są? Kto może świadczyć takie usługi? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem. Czym jest administracja publiczna? By zrozumieć usługi przez nią związane, dobrze jest znać definicję owej administracji. […]