Usługi w Polsce – informacja i komunikacja

Jednym z ciekawszych działów usług świadczonych przez polskie firmy na rzecz obywateli jest dział sekcji J, a więc informacja i komunikacja. Co kryje się pod tymi dwoma słowami? Jakie rodzaje usług mogą świadczyć podmioty sklasyfikowane w sekcji J Polskiej Klasyfikacji Działalności? W sekcji J PKD zajdziemy, aż 6 działów, które obejmują nieco odmienne od siebie […]