Rodzaje usług w Polsce

Usługi to obok rolnictwa oraz przemysłu najważniejsze działy gospodarki narodowej Polski. W przypadku obu pierwszych produktem końcowym są dobra materialne, w przypadku usług prócz dóbr materialnych powstają również dobra niematerialne. Jak dzielimy usługi w Polsce? Jakie są ich rodzaje? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem. Jak już wspominaliśmy we wstępie wynikiem końcowym świadczenia usług […]