Usługi w Polsce – informacja i komunikacja

Jednym z ciekawszych działów usług świadczonych przez polskie firmy na rzecz obywateli jest dział sekcji J, a więc informacja i komunikacja. Co kryje się pod tymi dwoma słowami? Jakie rodzaje usług mogą świadczyć podmioty sklasyfikowane w sekcji J Polskiej Klasyfikacji Działalności?

W sekcji J PKD zajdziemy, aż 6 działów, które obejmują nieco odmienne od siebie zakresy usług, które mogą być świadczone przez polskie przedsiębiorstwa. Pierwszy dział to dział wydawniczy, który swoim zakresem obejmuje wydawanie książek i periodyków. Konkretniej chodzi o wydawanie książek, broszur, ulotek, atlasów czy map. Wszystkie te dziedziny mogą być wydawane w formie zarówno drukowanej jak i cyfrowej czy nawet dźwiękowej. Dodatkowo znajdziemy tutaj również przedsiębiorców zajmujących się wydawanie różnego rodzaju wykazów oraz list (przykładem mogą być książki telefoniczne czy adresowe). Gazety, czasopisma, periodyki również znajdą swoje miejsce w tym dziale usług. Kolejnym działem jest dział związany z produkcją filmów czy nagrań wideo. Znajdziemy tutaj takie usługi jak nagrywanie wideo, nagrywanie programów telewizyjnych, produkcja filmów, działalność post produkcyjna związana z filmami czy programami telewizyjnymi. W tej klasyfikacji znajdziemy również nagrywanie dźwięków czy ogólnie mówiąc działalność związana z rynkiem muzycznym. Kolejne dwa działy zajmują się nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych oraz telekomunikacja. Te działy wraz z działalnością filmową są tak naprawdę różnymi etapami tych wyżej wymienionych procesów i są ze sobą ściśle powiązane.

Piąty dział sekcji J PDK to dział zajmujący się usługami związanymi z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki. Mówiąc o oprogramowaniu należy mieć na myśli pisanie, modyfikowanie, badanie czy wspomaganie oprogramowania. Przykładem mogą być tworzenie stron internetowych czy pisanie programów na zlecenie użytkownika. Dział związany z doradztwem w zakresie informatyki obejmuje między innymi planowaniem i projektowaniem programów komputerowych, które mają łączyć ze sobą sprzęty komputerowe czy inne technologie telekomunikacyjne. Mowa tutaj również o szkoleniach użytkowników. Na koniec mamy usługi w zakresie informacji. Pod tym enigmatycznym niejako zdaniem kryją się takie hasła jak przetwarzanie danych, zarządzenie stronami internetowymi w tym ich hosting, ale również działalność portali internetowych, agencji informacji. Nieco konkretniejszymi przykładami będzie przykładowo zautomatyzowane udzielanie informacji przez telefon, wyszukiwanie informacji czy działalność agencji informacyjnych, które dostarczają wiadomości, zdjęcia czy reportaże dla mediów. Jak widzimy dział jest dość bogaty i daje wiele możliwości jeżeli chodzi o usługi, które mogą być świadczone na terenie Polski.