Usługi w Polsce – podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna to część systemu związanego z opieką zdrowotną w Polsce. Jest to nazwa podstawowego oraz powszechnego elementu opieki zdrowotnej, w ramach której państwo sprawuje kompleksową opiekę nad częścią populacji. Co obejmuje POZ swoim zakresem oraz na co można liczyć w przypadku POZ? Zapraszamy do artykułu.

W naszym kraju pierwszą osobą, którą spotykamy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz rodzinny. Jego zadaniem jest realizowanie podstawowych celów medycznych, a więc w szczególności utrzymywanie pacjentów w dobrej kondycji fizycznej oraz psychicznej. Lekarz rodzinny spełnia owe zadania poprzez stosowanie odpowiedniej profilaktyki oraz diagnozowanie i leczenie najczęstszych oraz podstawowych chorób. Należy pamiętać, iż w ramach POZ obywatele mają prawo do skorzystania z systemu opieki zdrowotnej niezależnie czy są chorzy czy też zdrowi. Dodatkowo takie świadczenie może być zapewnione nie tylko w przychodzi, ale również w domu. Osoby, które są ubezpieczone mają prawo do wyboru lekarza czy też pielęgniarki lub położnej. Lekarze w ramach POZ realizują opiekę lekarską, ale również koordynują udzielanie świadczeń przy wykorzystaniu współpracującego z lekarzem personelu medycznego. Oznacza to tyle, że pacjent może zgłosić się do lekarza za każdym razem gdy ma problem związany ze swoim zdrowiem. Lekarz ma za zadanie pokierować całym procesem związanym z leczeniem pacjenta. Lekarz ma za zadanie również rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na nurtujące pacjenta pytania. Jeżeli okazuje się, że pacjent wymaga dalszego leczenia (np. bardziej skomplikowanego) to będzie skierowany do lekarza specjalisty.

W ramach POZ działają również pielęgniarki, które planują oraz realizują kompleksową opiekę pielęgniarską. Chodzi tutaj o promocję zdrowia, profilaktykę, świadczenia diagnostyczne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rehabilitacyjne czy świadczenia lecznicze. Pielęgniarki zgodnie z zaleceniami lekarza wykonują zastrzyki oraz zabiegi w gabinetach pielęgniarskich POZ lub w miejscu zamieszkania pacjenta. Ostatnią grupą działającą w ramach POZ są położne. Ich zadaniem jest realizacja w sposób kompleksowy opieki położniczo-neonatologiczno-ginekologicznej, która obejmuje opiekę na kobietami przez cały okres ich życia. W głównej mierze chodzi tutaj o edukację w zakresie planowania rodziny, opiekę związaną z chorobami ginekologicznymi, opiekę w okresie ciąży, ale również połogu, porodu oraz pomoc w opiece nad noworodkiem i niemowlęciem. Zadaniem położnych jest również podejmowanie działań w zakresie wczesnego wykrywania oraz likwidacji czynników ryzyka nowotworowego. Jak widzimy usługi podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce nie są mocno skomplikowane, ale warto znać zasady jej działania by wiedzieć jakie prawa nam przysługują.