Usługi w Polsce – transport drogowy

Polska obecnie posiada dominującą pozycję w Unii Europejskiej jeżeli mowa o transporcie drogowym. Konkurujemy nie tylko ceną, ale również jakością i zaradnością. Jest to powód do dumy. Jednak jak to wygląda dokładniej? My przyjrzeliśmy bliżej usługom świadczonym przez polskie firmy.

Polskie firmy w roku 2018 przewiozły prawie 270 milionów ton towarów co stanowiło 23% wszystkich ładunków w unijnym transporcie drogowym. Nasze zaangażowanie można było zauważyć od razu tuż po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Od tego momentu polskie firmy zwiększyły masę ładunków ponad sześciokrotnie. Taki wzrost efektywności polskich przewoźników wynikał zarówno ze wzrostu handlu zagranicznego, ale również z liberalizacji dostępu do unijnego rynku przewozów drogowych oraz z wysokiej konkurencyjności cenowej naszych rodzimych przewoźników. Polskie firmy świadczące usługi transportowe znacznie dominują w dwustronnych przewozach między Polską a pozostałymi krajami UE. Udział krajowych przewoźników w relacjach Polska – inne kraje UE jest największy wśród krajów UE i wynosi 93%. Do jakich krajów zatem Polska najczęściej przewozi towary? Dominująca relacja to Polska – Niemcy. W roku 2018 w tym kierunku przetransportowano ponad 60 mln ton ładunków i dało to drugi wynik w Europie (większy była tylko relacja Holandia – Niemcy, która wyniosła niemalże 90 mln ton towarów). Polska przewozi 95% ładunków pomiędzy Polską a Niemcami (pozostałe procenty przypadają Niemcom – 4,2% i pozostałym krajom, w głównej mierze Litwinom). Wysokie statystyki mamy również jeżeli spojrzymy na inne kraje. Transport z Polski to Holandii, Francji czy Włoch sięga niemalże 97%. Natomiast mniejsze statystyki zauważymy w przypadku transportu z Polski do krajów Europy Wschodniej i Środkowej i wynoszą one niemalże 90%.

Polska dominuje w przewozach z krajami UE, już w 2004 roku polskie firmy transportowe przewiozły 82% towarów z Polski do innych krajów UE. Polskie usługi są również często wybierane to przewozów cross-trade, a więc przewozów pomiędzy krajami obcymi. W roku 2018 największym kierunkiem polskich przewoźników był transport między Niemcami a Francją i wynosił 10,5 mln ton ładunków co przełożyło się na 22% przewożonych ładunków między tymi krajami. Niemcy poprzez swoje położenie stanowią niemalże 65% wszystkich przewozów cross-trade w UE. Polska w roku 2018 miała swój udział w 13% tychże właśnie przewozów. Polska również ma ogromne sukcesy jeżeli chodzi o unijny kabotaż. Jesteśmy największym przewoźnikiem kabotażu w całej UE. W roku 2018 przewieźliśmy łącznie ponad 46 mln ton co stanowiło 17% wszystkich ładunków przewożonych polskich przewoźników w transporcie międzynarodowym. Dla porównania w 2004 roku polskie firmy transportowe przewiozły zaledwie 1,6 mln ton. Czy Polska dalej będzie wiodła prym w europejskim transporcie? Trudno jest jednoznacznie stwierdzić. W roku 2018 nastąpił spadek o prawie 6,5% jeżeli chodzi o wielkość ładunków w porównaniu do roku 2017. Czy trend się utrzyma? To pokażą nam kolejne lata.