Usługi związane z obsługą nieruchomości w Polsce

Nieruchomości jako inwestycja, nieruchomości jako lokata, a może zarządzenie nieruchomościami? Nieruchomości są na ustach niemalże każdego obywatela i od zawsze były związane z pieniędzmi. Rynek nieruchomości rozwija się w dużym tempie, a wraz z nim usługi związane z nieruchomościami. Na czy dokładnie polegają owe usługi?

Usługi związane z rynkiem nieruchomości możemy podzielić na trzy główne kategorie. Pierwszą jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Drugą wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Trzecią natomiast jest działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie. W dzisiejszym artykule zajmiemy się pokrótce poszczególnymi kategoriami usług świadczonych w Polsce. Zacznijmy od kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. W zakres tej kategorii wejdą zarówno budynki mieszkalne jak i niemieszkalne – w tym obiekty wystawowe, magazyny czy centra handlowe oraz oczywiście grunty. Dziedzina związana z podziałem nieruchomości również znajdzie tutaj swoje miejsce. Druga kategoria to wynajem i zarządzenie. Jest to dość prosta w ujęciu prawnym kategoria, która obejmie swoim zakresem wynajem i zarządzenie budynkami mieszkalnymi oraz mieszkaniami, ale również budynkami niemieszkalnymi, w tym magazynami, obiektami wystawowymi oraz grunty. Pamiętajmy, że mowa tutaj o nieruchomościach własnych lub dzierżawionych. Wynajmowanie domów czy mieszkań również wejdzie w zakres tej kategorii.

Ostatnia kategoria działalność związana z obsługą rynki nieruchomości na zlecenie. Jest to dość ciekawa kategoria obejmująca swoim zakresem zarówno pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jak i zarządzenie nieruchomościami, które ma być wykonywane na zlecenie. Wspomniane pośrednictwo dotyczy pośrednictwa w kupnie, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości, ale również doradztwie i wycenie nieruchomości przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. Zarządcy nieruchomości to najczęściej wyspecjalizowane podmioty zajmujące się zawodowo zarządzaniem i obsługą nieruchomości. Przykładem mogą być spółdzielnie mieszkaniowe czy zarządcy wspólnotami mieszkaniowymi. Pamiętajmy, że zarządzenie nie dotyczy tylko nieruchomości mieszkalnych. Wiele obiektów takich jak centra handlowe, dworce kolejowe, parki i lasy są zarządzane przez wyspecjalizowane podmioty państwowe lub prywatne.